torsdag, september 08, 2005

Pub/bok-möte

Pub/bok-möten hålls var tredje torsdag och det är dags idag för ett sådan möte.

Kalendariet säger:

8/9: Pub/bok-möte hos den som serverar öl/mat (Bishop's Arms)
klockan 19.00.

Bishop's Arms är ganska nyöppnad och ligger på Ågatan mittemot
St. Lars-kyrkan (ungefär där Expert låg tidigare). De tidigare
pubmötena fungerade utmärkt där (bra stort bord och låg ljud

Inga kommentarer: